Zlatý klinec 2018

Prihlasovanie prác spustené. Prihláste alebo zaregistrujte sa a nahrajte svoje práce.

  • Uzávierka 27. apríla.
  • OTVORENÉ NOVÉ KATEGÓRIE CRAFT a DESIGN.
  • Prihlasovať môžete i svoje práce realizované pre zahraničné trhy. 

NOVÁ ŠTRUKTÚRA KATEGÓRIÍ:

KATEGÓRIA A – VIZUÁL

A1-  ­ Print

A2 - ­ Poster  

A3 - Online vizual („Novodobý print“ - cover page, status s fotografiou, staticky baner – statický vizuál, ktorý nebol publikovaný v tlači, ale spĺňa kritériá printu, či posteru. Hodnotí sa takisto ako print a poster – idea, prevedenie, art direction a copy.)

A4 - ­ Selfpromo

A5 -  ­ Vizuál pre neziskové organizácie

 

KATEGÓRIA B – OUT OF HOME

B1- ­ Komerčné produkty a služby

B2 ­ - Selfpromo

B3 ­ - Verejnoprospešná činnosť pre neziskové organizácie

 

KATEGÓRIA C – CRAFT
C1 - Best Copywriting

C2 - Best Artdirection

C3 - Best Digital craft

C4 - Best Film craft

C5 - Best Sound Craft

C6 - Best Illustration

C7 - Best Photography

C8 - Selfpromo

C9 - Craft pre nekomerčné subjekty

 

 KATEGÓRIA D – DESIGN

D1 - Logo & Identity

D2 - Publikácie a tlačoviny (Tlačoviny, knihy, brožúry, letáky, pozvánky, ktoré majú priamy vzťah ku komerčnej komunikácii.)

D3 - POS & DM materiály (Tlačoviny a objekty určené na priame oslovenie zákazníka.)

D4 - Obalový dizajn

D5 - Websites & Mobile

D5 - Selfpromo

D6 - Design pre nekomerčné subjekty

 

KATEGÓRIA E – AUDIO REKLAMA

E1 - ­Rádio

E2 ­- Iné audio formáty (Spotify, Instore, vlaky, autobusy a ostatne)

E3 - ­Selfpromo

E4 ­-  Upútavky na jingle a program

E5 ­- Audio reklama pre nekomerčné subjekty Upútavky na program

 

KATEGÓRIA F – FILM

F1 - ­ Televízna reklama pre komerčné subjekty

F2 - ­ Kinoreklama pre komerčné subjekty

F3 ­-  Online film a video pre komerčné subjekty

F4 ­ - Selfpromo

F5 ­-  Upútavky na program, jingle

F6 - Film pre nekomerčné subjekty

 

KATEGÓRIA G – DIGITAL
G1 ­-  Banners and other rich media

G2 -­  Social Media 

G3 -  Mobile & Apps

G4 ­ - Influencer marketing 

G5 ­ -  Other digital solutions /screensavers, widgets, tickers, organisers, calendars, diaries,  counters,  calculators, etc./

G6 ­-  Selfpromo
G7 ­ -  Digital pre nekomerčné subjekty

 

KATEGÓRIA H –MEDIA

H1 -­    Klasické médiá – TV, rádio, kino, print, poster, outdoor, budovy, objekty a zariadenia (výnimočné kreatívne využitie klasických nosičov, mediálna kreativita, mediálne plánovanie)

H2 -  ­   New media (kreatívne použitie netradičných alebo nových nosičov)

H3  ­-   Sponzoring a špeciálne eventy

H4 -­    Branded content

H5 - ­   Selfpromo

H6  ­-   Media pre neziskové organizácie

 

KATEGÓRIA I – PROMO & ACTIVATION

I1 – B2B Event – Externé podujatia(Live marketing, eventy a podujatia ako riadené udalosti určené pre priame oslovenie cieľovej skupiny koncových zákazníkov.)

I2  ­    B2C (...to customers) event, externé podujatia (Live marketing, eventy a podujatia prihlásené v tejto kategórii sú riadené udalosti určené pre priame oslovenie cieľovej skupiny koncových zákazníkov – užívateľov produktov a služieb zadávateľom. Primárnym cieľom môže byť edukácia cieľovej skupiny, podpora predaja, produktová aktivácia, uvádzanie produktov na trh, voľno­časová aktivácia, predstavenie nových služieb či produktov s cieľom dosiahnutia definovaných obchodných cieľov – zvýšenie predajnosti, návštevnosti a pod.)

I3 – B2I Event – Interné podujatia (Live marketing,eventy a podujatia ako riadené udalosti určené „dovnútra“ zadávateľa – pre zamestnancov, manažment, akcionárov a pod.)

I4 – Promotion (Akcie na podporu predaja a loyality zákazníkov, in-store aktivity, špeciálne ponuky, ochutnávky, súťaže a pod.)

I5 – Direct marketing (Aktivity cielené priamo na spotrebiteľa.)

I6 – Response & Real time activities (Offline a online aktivity zamerané na okamžitú reakciu zákazníka.)

I7 - Selfromo

I8 - Promo & Activation pre nekomerčné subjekty

 

KATEGÓRIA J – KREATIVITA  V  PR KAMPANI

J1 ­    Corporate Communications (Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu. vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien, change management)

J2 ­    Business to Business PR a Business to Consumer PR (PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing)

J3 ­    Community Relations a Internal Communication (Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z

 oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy. Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá – tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy využívajúce nástroje internej komunikácie, employee relations atď.)

J4 - Community building/management

J5  ­   Selfpromo PR

J6  ­   PR  pre neziskové organizácie a projekty

 

KATEGÓRIA K - ­ KAMPAŇ

K1 – Integrovaná kampaň pre komerčné subjekty

K2 – Digitálna kampaň pre komerčné subjekty

K3 - Selfpromo

K4 - Kampaň pre nekomerčné subjekty