O Zlatom klinci

Zlatý klinec je najvýznamnejšou súťažou o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku, ktorá je organizovaná každoročne od roku 1994.

Vyhlasovateľom je spoločnosť Ad Awards Association, s. r. o., a odbornými garantmi sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Art Director's Club Slovensko (ADC) a mesačník Stratégie.

Kmeňovú porotu tvoria osobnosti slovenskej reklamy z členov ADC, ktorých dopĺňajú zahraniční českí porotcovia.

Základným a jediným kritériom hodnotenia kvality súťažných prác je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu a kvalita jeho realizácie.