Registrácia prác OTVORENÁ!

ZLATÝ KLINEC PÍŠE SVOJ PRÍBEH A BUDÚCNOSŤ REKLAMY UŽ 30 ROKOV. BUDEŠ TO AJ TY, KTO NAPÍŠE ĎALŠIU TRIDSIATKU?

Dôležité TERMÍNY a INFORMÁCIE:

  • prihlásiť je možné práce a kampane, ktoré boli zverejnené od 1. júla 2023 do 30. júna 2024,

  • kategória CAMPAIGN je rozšírená aj pre NGO kampane a Small budget kampane,

  • prvoprihlasovatelia získavajú zľavu 20% z poplatku za prihlášku,

  • DDL a uzávierka pre registráciu prác trvá do 21. JÚLA 2024,

  • slávnostné vyhlásenie výsledkov a 30. ročník odovzdávania ocenení Zlatý klinec sa uskutoční 13. septembra v STARS Auditoriu v Bratislave.

 KOMPLETNÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
 Spustenie registrácie prác  24. júna 2024
 Uzávierka registrácie prác 21. júla 2024
 Kontrola prihlásených prác 1. - 11. augusta 2024 
 Hlasovanie poroty (longlist)  12. augusta. - 4. septembra 2024
 1. zasadanie poroty SINGLE CHANNEL
- zverejnenie SHORTLIST
 5. septembra 2024
 2. zasadanie poroty MULTI CHANNEL
- zverejnenie SHORTLIST
 6. septembra 2024
 Verejné prezentácie prác CAMPAIGN  12. septembra 2024
 GALA - Slávnostné vyhlásenie výsledkov  13. septembra 2024

Všetky informácie o podmienkach súťaže nájdete v Štatúte súťaže.  

UPOZORNENIE:

V zmysle bodu 1.5 Štatútu súťaže je podmienkou prijatia kreatívnych prác do súťaže aj uhradenie príslušných poplatkov do určeného termínu, t.j. do 28. augusta 2024. 
Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže (faktúry budú vystavované až dodatočne po uzávierke a kontrole všetkých súťažných prác):

AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o.
Bototva 1/1
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO : 357 43 794
IČ DPH : SK2020230014

IBAN: SK54 1100 0000 00294 700 4353
Variabilný symbol = IČO prihlasovateľa
Poznámka: ZK 2024 (názov agentúry - prihlasovateľa

 

V prípade otázok k súťaži, prosím, kontaktujte: 
Silvia Cyprichová, silvia.cyprichova@kras.sk, 0907 025 752