Nájdeme jednotky medzi nulamiZoznam priložených súborov