Nie každý úplatok je iba bonboniéra

download cgsi_32809784182b96fbed2a1c8a923c0304.img

Zoznam priložených súborov