Nie každý úplatok je iba bonboniéra

downloadcgsi_54901415abcc79560b0e7256896d20db.img

Zoznam priložených súborov