Jeden by nemal robiť všetkoZoznam priložených súborov