Pred 100 rokmi by boli hviezdy

download cgsi_0477bff1e4f2ecf8b1c08598e768421e.img

Zoznam priložených súborov