Nie každý úplatok je iba bonboniéra

downloadcgsi_0520d7802df41b8618651bedbfd266b2.img

Zoznam priložených súborov