Vizuál digitálnej osobnosti Bejby Blue a jej online komunikácia

download photocgi_02.png

Zoznam priložených súborov