ŠTB vás začala sledovať - Zložky

download cgsi_747961b67b7bbb0ad3bebac65c4d6953.img

Zoznam priložených súborov